EN

Cesta pravého vůdce

Byznys, buddhismus a štěstí ve vzájemně propojeném světě

Jeho Svatost dalajlama, Laurens van den Muyzenberg


Jedinečná kniha duchovní autority tibetského buddhismu, hlavního představitele tibetské exilové vlády a nizozemského konzultanta v oboru mezinárodního managementu představuje setkání dvou zdánlivě nesouvisejících světů – myšlení tibetského buddhismu a podnikání na globalizovaných trzích. Při bližším pohledu je však zřejmé, že nejlepší podnikatelské postupy i buddhistické zásady směřují k témuž: k racionálnímu přijímání správných rozhodnutí

Detailní informace

Žánr management
Jazyk čeština
Počet stran 192
EAN 9788072611966
Datum vydání 01.01.2009
Věk od 0
Formát 165x235 mm
Nakladatelství MANAGEMENT PRESS
Typ Kniha
Vazba vázaná s laminovaným potahem

Kniha Cesta pravého vůdce (s podtitulem Byznys, buddhismus a štěstí ve vzájemně propojeném světě knihu vydává nakladatelství Management Press, váz., 192 str., 320 Kč, z angl. orig. ji přeložila Irena Grusová) představuje setkání dvou zdánlivě nesouvisejících světů – buddhismu a globálních trhů, buddhistického myšlení a myšlenkových přístupů západního manažerského a podnikového poradenství. Při bližším pohledu je však zřejmé, že nejlepší podnikatelské postupy i buddhistické zásady směřují k témuž: k racionálnímu přijímání správných rozhodnutí a k provádění správných kroků při jejich realizaci v praxi. 

     Její autoři – dalajlama, duchovní vůdce tibetského buddhismu a hlavní představitel exilové vlády Tibetu, spolu s nizozemským poradcem v oboru managementu L. van den Muyzenbergem – shrnují své názory na úlohu a roli podnikových vůdčích osobností, které by měly věnovat nemalé úsilí vyrovnání se s takovými globálními problémy, jako jsou otázky ekonomické udržitelnosti či interkulturní rozmanitosti, narušování životního prostředí, plýtvání světovým bohatstvím, ochrana lidských práv a omezování chudoby. Řešení těchto problémů vyžaduje vůdce, kteří jsou si vědomi pravého názoru a pravého jednání – jejichž mysl je klidná a soustředěná – a jež neruší negativní myšlenky a emoce, vidí věci takové, jaké skutečně jsou, a dokáží je celostným způsobem řešit. Skuteční vůdci jsou schopni posoudit problém z mnoha úhlů pohledu a přijímat správná rozhodnutí. Uvědomují si nevyhnutelnost změny, univerzální odpovědnost a význam spojování ekonomického systému s morálními hodnotami. Taková by měla být podle zásad buddhistického učení i světa globálních trhů pravá cesta vůdce.

Část I – Vedení sebe sama – ve zkratce představuje hlavní východiska buddhismu a ukazuje, jak ti, kteří s ním nejsou obeznámeni, mohou jeho poznatků využít ve všech oblastech svého života. Zdůrazňuje význam správného rozhodování i mentálních cvičení, jež zlepšují výkonnost mysli.

Část II – Vedení vaší organizace – ukazuje, jak se myšlenky a hodnoty probrané v  části I mohou uplatnit v rámci podnikatelských činností. Vedoucí představitele organizací podněcuje, aby do svého rozhodování, do svých zásad a postupů vnesli soucit, etiku a mravní integritu.

Část III – Vedení ve vzájemně propojeném světě – naznačuje, jak se tyto hodnoty uplatňují v globálním měřítku, a zabývá se takovými důležitými tématy, jako jsou chudoba, udržitelnost, interkulturní rozmanitost a odpovědnost vůči životnímu prostředí.

     Svět je stále více propojen vztahy vzájemné závislosti, a proto „jsem pevně přesvědčen,“ říká Jeho Svatost dalajlama, „že je potřebné osvojovat si smysl pro univerzální odpovědnost. Musíme přemýšlet v globálním měřítku, neboť důsledky činností jednoho státu jsou pociťovány daleko za jeho hranicemi. Zásadní význam pro dnešní zmenšující se svět má přijetí všeobecně závazných standardů lidských práv. Úcta k základním lidským právům by neměla zůstat ideálem, nýbrž by měla být nezbytným základem každé lidské společnosti.“ 

     Svoboda, jež vede ke štěstí, závisí na odpovědném jednání lidí jako jednotlivců a jako členů organizací. Podnikové vedení, které přijímá univerzální odpovědnost, je skutečným klíčem k překonávání problémů světa. Jednotlivé země mohly v minulosti žít v izolaci; dnes to však možné není. Propad akciového trhu na jedné straně světa může mít přímý vliv na stranu druhou. Terorismus se může zrodit v jedné zemi a destabilizovat zemi od ní na míle vzdálenou. Izolace se stává nemožnou. Globální firmy hrají v procesu globalizace významnou roli a může to být role pozitivní… 

     Doporučení obou významných myslitelů obsažená v této jedinečné monografii mohou pomoci podnikovým vůdcům i dalším jednotlivcům nalézat účinná řešení, jak se vyrovnat s celkovými dopady globalizace na život kolem nás.

Jeho Svatost dalajlama, Tenzin Gyatso, je jedním z nejznámějších vůdců na světě, který je již více než 50 let hlavním představitelem exilové vlády a duchovním vůdcem Tibetu. Za jeho práci pro věc míru a úsilí o řešení globálních ekologických problémů mu byla v roce 1989 udělena Nobelova cena míru. V roce 2007 obdržel nejvyšší občanské vyznamenání Spojených států, tzv. Congressional Gold Medal, za obranu lidských práv.

Laurens van den Muyzenberg je poradce v oboru mezinárodního managementu, který žil a pracoval ve Velké Británii, Německu, Francii, Itálii, Nizozemí, Švédsku, Dánsku, Spojených státech, Chile, Bahrajnu, Indii a Japonsku. Hovoří sedmi jazyky. Jeho poradenské projekty se soustřeďují především na zlepšování vlastnické správy firem a na zvyšování výkonnosti vrcholového managementu.

     Další knihy nakladatelství Management Press na téma rozvoje osobnosti, vůdčích dovedností a vedení lidí vám přiblíží tento výpis.

Ke stažení

PDF Ukázka.PDF

Hodnocení čtenářů

V současné době nejsou vytvořena žádná uživatelská hodnocení.

Vaše hodnocení

Uživatelskou recenzi mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé

 Přihlásit
Autor knihy
Jeho Svatost dalajlama

Jeho Svatost dalajlama

Současný 14. dalajlama Tändzin Gjamccho je duchovním vůdcem Tibetu a nejvyšším představitelem tibetského buddhismu. Od roku 1959 je nucen žít v exilu v Dharamsale v Indii. Dlouhodobě se angažuje v otázkách lidských práv, nenásilného řešení konfliktů a trvale udržitelného rozvoje společnosti.
Zobrazit profil autora
NAPIŠTE NÁM