EN

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

1. Tímto udělujete souhlas společnosti Albatros Media a.s., se sídlem Na Pankráci 30, 140 00 Praha, IČ 283 77 141, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka č. 14206 (dále jen „Správce“ nebo „ Naše společnost“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala Vaše osobní údaje v rozsahu:

 

• e-mail.

 

2. Váš e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu za účelem zasílaní obchodních sdělení -  budete jako první informován o našich novinkách a slevách. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu.

 

3. Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vaších osobních údajů za účelem přímého marketingu.  Pokud tak učiníte, nebudeme již pro tento účel Vaše údaje zpracovávat a nebudeme Vám zasílat další obchodní sdělení a newslettery.

 

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na e-mailovou adresu: [email protected] nebo dopisu na adresu našeho sídla.

 

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Naší společností. Osobní údaje však pro Naši společnost mohou zpracovávat jiní zpracovatelé – poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, s kterými Naše společnost spolupracuje a má s nimi uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů. 

 

6. Podle Nařízení máte, kromě práva vznesení námitek, také právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,

- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- na přenositelnost údajů, 

- v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,

 

 

V Praze dne 20.05.2018

NAPIŠTE NÁM