EN

Moderní management v teorii a praxi

Oĺga Vodáčková, Leo Vodáček


Kniha předních domácích odborníků a zkušených autorů vymezuje hlavní témata, pojmy a úkoly managementu a přináší přehled jeho hlavních "škol". Seznamuje se strukturou a s typickým obsahem manažerské práce, podrobně se věnuje jednotlivým manažerským funkcím a podává úplný přehled směrů současného managementu a také řadu doporučení, jak uplatňovat nástroje moderního managementu v podmínkách nepřetržitých kritických změn.

Detailní informace

Žánr management
Jazyk čeština
Počet stran 360
EAN 9788072612321
Datum vydání 01.01.2013
Věk od 0
Formát 165x235 mm
Nakladatelství MANAGEMENT PRESS
Hmotnost 0,645
Typ Kniha
Vazba vázaná s laminovaným potahem

Nové, 3. rozšířené vydání knihy zkušených autorů a předních domácích odborníků Lea Vodáčka a Oĺgy Vodáčkové Moderní management v teorii a praxi (vydalo ji nakladatelství Management Press, váz., 360 str., doporučená cena 449 Kč) nabízí čtenářům systémový výklad moderního managementu v podmínkách rychlého rozvoje současné společnosti založené na informacích a znalostech.

     Nyní, v období nepřetržitých kritických změn, management mnohem více než kdykoli dříve hraje klíčovou roli v úsilí organizací o prosperitu a přežití. Nejnovější poznatky z oboru světového managementu jsou nezbytné pro výrobní podniky, ministerstva a úřady státní i veřejné správy, školy a univerzity, nemocnice, banky, pojišťovny,  projektové a konzultační firmy, církve, ekologické a charitativní organizace, družstevní organizace i jednotlivce či pracovní týmy.

     Autoři podávají ucelený a systematický přehled směrů současného managementu. Objasňují, jak se teorie a praxe moderního managementu vyrovnávají se náročnými problémy, jimiž jsou dnešní organizace vystavovány. Východiskem jejich výkladu jsou aktuální pohledy na klasické sekvenční a paralelní manažerské funkce (např. plánování, organizaci, personální práci, kontrolu, rozhodování). Vysvětlují nároky na dnešní manažerskou práci, a to s využitím moderního konceptu kritických faktorů úspěchu organizace (např. tvůrčí vedení, strategie, struktury, procesy, IS/ICT, spolupracovníci). Sladěné uplatnění těchto faktorů umožňuje vyrovnat se jak s výzvami „diktatury“ zákazníků, globalizace a integračních procesů, chaotičností a riziky zlomových změn podnikatelského prostředí, tak i s proměnami v partnerských a konkurenčních vztazích.

     Součástí knihy je bohatý seznam relevantní literatury a jmenný a věcný rejstřík.

     Podnikatelům, podnikovým manažerům i vedoucím pracovníkům organizací jiného typu kniha pomůže v rychlé orientaci v manažerské profesi i v jejích základních funkcích. Představuje pro ně zdroj inspirace i doporučení, jak poznatky moderního managementu tvořivě aplikovat ve vlastních podmínkách.

     Předností publikace je i její logická, přehledná struktura. Ta i obrovský poznatkový náboj ji předurčují k tomu, aby se stala vítanou pomůckou nejen pro samostudium profesionálů, ale i při výuce na vysokých i vyšších školách ekonomického směru a v různých formách manažerské přípravy, včetně programů MBA.

Stručné obsahové charakteristiky jednotlivých částí:

ČÁST I – Základy managementu a vztah k podnikání

Úvodní část knihy stručně charakterizuje základní pojmy, poslání a východiska moderního managementu. Zároveň uvádí podstatné poznatky o prostředí manažerské práce, sociální odpovědnosti, etice a kultuře manažerské práce. S ohledem na klíčový význam informatiky pro dnešní management v podmínkách informační, resp. znalostní společnosti shrnuje i základní systémové poznatky k informační a znalostní podpoře práce manažerů.

ČÁST II – Struktura a typický obsah manažerské práce

Na základě praktických zkušeností bylo ověřeno, že manažerská práce má typickou skladbu (strukturu) činností. Zpravidla se vychází z určitého záměru (plánu, resp. jeho cílů), dále je nutné uvážit nezbytné zdrojové zajištění předpokládaných činností, rozhodnout  a uskutečnit způsob provedení a konečně ověřit, do jaké míry se podařilo záměr splnit. Uvedené logice tradičně odpovídají tzv. koncepty manažerských funkcí, které jsou vysvětleny v této části. Výklad je doplněn konceptem manažerských rolí, vhodným zejména pro rozbor a hodnocení práce vrcholových vedoucích pracovníků, a koncepty tzv. kritických faktorů úspěchu práce manažerů i jimi řízené organizace.

ČÁST III – Současný management a jeho inovační rozvoj

Období posledních deseti, patnácti let je v moderním managementu považováno za období neustálých a kritických změn. Týká se to především vyspělých ekonomik, ale vzhledem k působení globalizace se zlomová dynamika rozvoje ve větší nebo menší míře přenáší i do ostatních částí světa. Účelem dalšího výkladu je stručně charakterizovat, jak se mění podnikatelské prostředí a co moderní management doporučuje k zvládnutí úkolu zajištění rozvoje a prosperity organizace v podmínkách těchto změn.

Prof. Ing. Leo Vodáček, DrSc. – přední český odborník v oblasti manažerské teorie a praxe – uplatnil své dlouholeté zkušenosti z práce vrcholového manažera v české i zahraniční podnikové a vědeckovýzkumné sféře na VŠE v Praze, kde působil od první poloviny devadesátých let. Jeho vědecká, pedagogická a konzultační činnost profesora informačního managementu se rozvíjela i ve spolupráci s řadou českých a zahraničních vysokých škol, jejich vědeckých rad, odborných komisí a týmů státních orgánů i podniků. V  posledním době se věnuje především výuce na dvou mezinárodních manažerských školách (studium MBA), v doktorandskému studiu a vědecké spolupráci s českými a zahraničními partnery.  Je autorem nebo spoluautorem více než 30 knižních publikací, z nichž některé byly vydány v Německu, Rakousku, Rusku, a na Slovensku.

Ing. Oľga Vodáčková, CSc., věnovala svou odbornou dráhu především vědeckovýzkumné a konzultační činnosti v oblasti managementu a financování ve stavebnictví. Dlouhodobě pracovala v celostátním vědeckovýzkumném ústavu, v řadě odborných a statutárních orgánů státní správy, soukromého sektoru a vysokých škol. Své zkušenosti z moderního managementu, zejména pak z řízení inovací, uplatnila v bohaté domácí i zahraniční publikační činnosti, vystoupeních na konferencích i jako konzultantka a členka několika správních orgánů domácích a zahraničních firem. Dnes se věnuje především komparativním rozborům moderních manažerských teorií.

Ke stažení

PDF Ukázka.PDF

Hodnocení čtenářů

V současné době nejsou vytvořena žádná uživatelská hodnocení.

Vaše hodnocení

Uživatelskou recenzi mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé

 Přihlásit
NAPIŠTE NÁM