EN

Strukturální míra nezaměstnanosti v ČR

Vít Pošta


Jak na nezaměstnanost v ČR
V souvislosti se dvěma ekonomickými recesemi, kterými čs. ekonomika v posledních šesti letech prošla, je vývoj strukturální míry nezaměstnanosti o to podstatnější. Práce prezentuje jak fakta související s vývojem čs. ekonomiky a trhu práce, tak výstupy ekonomického modelování s cílem odhadnutí nezaměstnanosti, která je sama osobě nepozorovanou veličinou. Kniha se věnuje migraci zahraničních pracovníků a jejich potenciálu ovlivnit trh práce čs. ekonomiky.

Detailní informace

Žánr management
Číslo dílu 1
Jazyk čeština
Počet stran 84
EAN 9788072612963
Datum vydání 02.03.2015
Věk od 15
Formát 165x235 mm
Nakladatelství MANAGEMENT PRESS
Hmotnost 0,157
Typ Kniha
Vazba brožovaná lepená

V souvislosti se dvěma ekonomickými recesemi, kterými česká ekonomika v posledních šesti letech prošla, je otázka vývoje strukturální míry nezaměstnanosti o to podstatnější. Práce

prezentuje jak fakta související s vývojem české ekonomiky a trhu práce, tak výstupy

ekonomického modelování s cílem odhadnutí strukturální nezaměstnanosti, která je sama o

sobě nepozorovanou veličinou. Zvláštní pozornost publikace věnuje otázkám migrace

zahraničních pracovníků a jejich potenciálu ovlivnit trh práce české ekonomiky.

Předkládaná studie se zabývá odhadem a analýzou strukturální nezaměstnanosti

v české ekonomice. Téma je velmi relevantní jak z hlediska ekonomického výzkumu, tak z hlediska ekonomické praxe, kdy odhad strukturální nezaměstnanosti představuje pro ekonomiku, která v posledních letech prošla dvěma recesemi jasně aktuální otázku. Publikaci jsme rozčlenili do tří částí.

První část poskytuje širší makroekonomické zhodnocení české ekonomiky a kontextu,

ve kterém se pohybuje. Důraz klademe přirozeně na trh práce. V této části rovněž

vymezujeme možné jevy, které mohly mít na vývoj strukturální nezaměstnanosti v ČR vliv,

stejně jako možné ekonomické veličiny, kterými je můžeme zachytit.

Druhá část se zabývá samostatným problémem migrace na trhu práce a potenciálním

vlivem zahraničním pracovníků na strukturní parametry trhu práce. Z analýzy v kapitole dvě

plyne spíše to, že toky zahraničních pracovníků jsou strukturou trhu práce determinovány, než

že by tomu bylo naopak.

Třetí kapitola se pak již přímo věnuje problematice odhadu strukturální

nezaměstnanosti a její analýze. Relativně podrobně se věnujeme pojmu strukturální

nezaměstnanost, možnostem jejího odhadu. Přinášíme srovnání s relevantními studiemi.

Strukturální nezaměstnanost odhadujeme prostřednictvím několika specifikací, přičemž

výsledky z hlediska úrovně strukturální nezaměstnanosti a její dynamiky jsou obdobné. Z širší

perspektivy se však zdá nejslibnější přístup, který se relativně více opírá o strukturální

modelování. Nejde se o kompletní strukturální model, který s ohledem na datovou

náročnost nepovažujeme v současné době pro odhady v rámci ČR vhodný.

Odhady strukturální nezaměstnanosti, které prezentujeme a dále analyzujeme, jsou

obhajitelné z hlediska průběhu ekonomického cyklu české ekonomiky. Všechny výsledky

naznačují, že proběhlá recese v roce 2009 vedla k růstu strukturální nezaměstnanosti, která

zatím pouze pozvolně klesá. Jako hlavní determinanty strukturální nezaměstnanosti se v semistrukturálním modelu ukázaly dlouhodobá nezaměstnanost, což poukazuje na efekt hystereze, a náklady práce.

Ke stažení

pdf Ukázka.pdf

Hodnocení čtenářů

V současné době nejsou vytvořena žádná uživatelská hodnocení.

Vaše hodnocení

Uživatelskou recenzi mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé

 Přihlásit
NAPIŠTE NÁM