EN

MIKULÁŠSKÁ NABÍDKA! DOPRAVA ZDARMA A BESTSELLER OD HALINY PAWLOWSKÉ JAKO DÁREK

Management hodnotových inovací

Radim Vlček


Přední odborník na hodnotový management v první části knihy charakterizuje marketingové a inovační pojetí hodnoty pro zákazníka a přínosy větší integrace výrobce se zákazníkem při spoluvytváření tzv. jedinečné hodnoty pro zákazníka. Ukazuje, jak procesy maximalizace hodnoty pro zákazníka, uskutečňované metodickými nástroji a postupy hodnotového managementu, vyúsťují v hodnotové inovace. V druhé části knihy se pak autor věnuje zejména charakteristice

Detailní informace

Žánr management
Jazyk čeština
Počet stran 240
EAN 9788072611645
Datum vydání 01.01.2008
Věk od 0
Formát 165x235 mm
Nakladatelství MANAGEMENT PRESS
Hmotnost 0,365
Typ Kniha
Vazba brožovaná lepená

Ve své nové knize Management hodnotových inovací (vydalo ji nakladatelství Management Press, brož., 240 str., doporučená cena 320 Kč) profesor Radim Vlček, přední domácí odborník v oblasti hodnotového managementu, otevírá čtyři základní témata, jimiž jsou hodnota pro zákazníka, hodnotový management, hodnotové inovace a strategie managementu inovací.

     Prezentuje marketingové a inovační pojetí hodnoty pro zákazníka a dospívá k charakteristice univerzálního pojetí hodnoty pro zákazníka, v jehož rámci zdůrazňuje možnosti a přínosy větší integrace zákazníka s výrobní firmou při tzv. spoluvytváření jedinečné hodnoty se zákazníkem. Takovým způsobem se posiluje role hodnoty pro zákazníka jako svorníku ekonomických zájmů subjektů strany nabídky a subjektů strany poptávky. To vede ke zvýšení podnikatelských efektů a posílení konkurenčního postavení firem díky většímu uspokojení zákazníků v důsledku nabídky produktů s vysokou hodnotou pro zákazníka. Procesy maximalizace hodnoty pro zákazníka, realizované metodickými nástroji a postupy hodnotového managementu, vyúsťují v hodnotové inovace. Jde o inovace, jejichž cíleným a dominantním efektem je růst hodnoty pro zákazníka v duchu dosahování „optima slastí s minimem strastí“. Jejich efekt je ovšem dvojjediný – růst, resp. maximalizace hodnoty pro zákazníka při současném růstu hodnoty firmy. Ukázky příkladů z praxe hodnotového managementu zvyšují názornost této části publikace.

     Autor dále shrnuje některé aktuální pohledy na objekty managementu inovací i na téma inovačních sítí. Velkou pozornost věnuje strategii managementu inovací; prezentuje šestici skupin strategických manažerských přístupů při řízení inovací (strategií managementu inovací), uskutečňovaných z hlediska různých záměrů a cílů a řešících odlišné inovační problémy. Mnohé z nich jsou zpracovány do operabilní podoby v praxi využitelných metodických návodů. Prakticky ve všech uváděných strategiích managementu inovací se připomíná vhodnost a vysoká efektivnost využívání hodnotových inovací při strategickém řízení a provádění inovačních procesů v organizaci. V souladu s názvem publikace se tak prezentují aplikační podoby managementu hodnotových inovací v praxi podnikatelských subjektů.

     Kniha je určena manažerům všech úrovní řízení, kteří jsou odpovědni za modernizaci, růst a prosperitu svých organizací, a studentům ekonomických oborů vysokých škol.

Prof. Ing. Radim VLČEK, CSc., dr. h. c., je dlouholetým pracovníkem Vysoké školy ekonomické v Praze, kde přednáší manažerské disciplíny především se zaměřením na management inovací. Nejen u nás, ale i v zahraničí je uznávaným odborníkem na problematiku hodnotového managementu. Jako vysokoškolský profesor dlouhodobě působil také v akademických funkcích. Je emeritním děkanem Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze a téměř deset let působil jako proděkan pro vědu na téže fakultě. Bohatou praxi získal zaměstnáním nejen v podnicích strojírenského a potravinářského průmyslu, ale také svou prakticky celoživotní spoluprací s tuzemskými podniky a organizacemi jako konzultant a také jako předseda České asociace hodnotového inženýrství od jejího založení v roce 1969. Je členem Rady expertů České manažerské asociace a členem několika vědeckých rad a oborových rad doktorského studia českých vysokých škol ekonomického zaměření.

     Prof. Vlček je autorem třinácti knižních publikací, z nichž jedna byla vydána v zahraničí. Jeho bohatou publikační činnost doplňuje více než dvě stě odborných statí. V roce 1999 ocenila Ekonomická univerzita v Bratislavě jeho přínos pro manažerské poznání čestným titulem „doctor honoris causa“ a ze stejných důvodů mu v roce 2000 Vysoká škola ekonomická v Praze udělila medaili Aloise Rašína.

 

Další knihy nakladatelství Management Press s tematikou podnikového managementu přibližuje tento výpis.

Ke stažení

PDF Ukázka.PDF

Hodnocení čtenářů

V současné době nejsou vytvořena žádná uživatelská hodnocení.

Vaše hodnocení

Uživatelskou recenzi mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé

 Přihlásit
NAPIŠTE NÁM