Management partnerství s dodavateli | Albatrosmedia.cz
EN

Management partnerství s dodavateli

Nové perspektivy firemního nakupování

Jaroslav Nenadál


Kniha významného domácího odborníka seznamuje s hlavními procesy budování tzv. programů partnerství s dodavateli i s vhodnými metodami a nástroji jejich rozvoje (hodnocení a výběr vhodných dodavatelů, společné plánování s dodavateli, posuzování vyzrálosti managementu u dodavatelů, ověřování shody dodávek, hodnocení výkonnosti u dodavatelů, neustálé zlepšování u dodavatelů aj.) a přináší řadu konkrétních případových studií, na nichž jsou ilustro

Detailní informace

Žánr management
Jazyk čeština
Počet stran 328
EAN 9788072611522
Datum vydání 01.01.2006
Věk od 0
Formát 165x235 mm
Nakladatelství MANAGEMENT PRESS
Hmotnost 0,41
Typ Kniha
Vazba brožovaná lepená

Takřka každá organizace vynakládá nemalé prostředky na nákup hmotných i informačních vstupů. Také proto musí organizace, které nastoupily cestu podnikatelské excelence, ve vztazích mezi odběrateli a dodavateli vytvářet novou kvalitu: dodavatele přestávají vnímat jako protivníky a soupeře a přecházejí ke strategii partnerských vztahů s dodavateli.

     Současná realita českých organizací za tímto „ideálním“ stavem však poněkud pokulhává. Vztahy mezi odběrateli a dodavateli stále ještě velmi často nesou znaky praxe dřívějšího ekonomického systému, projevující se obvykle v neexistenci konkurenčního prostředí v dodavatelském řetězci nebo, např. v automobilovém průmyslu, v diktátu odběratelů zneužívajících svého výsadního postavení vůči dodavatelům. To, čeho jsme často svědky v českých organizacích, je pak spíše příkladem toho, jak by vztahy fungovat neměly. Příčin tohoto neradostného stavu je více, avšak určitě k nim patří i skutečnost, že manažeři organizací nemají potřebné znalosti o tom, jak rozvíjet opravdu moderní, vzájemně výhodné vztahy se svými dodavateli.

     Kniha významného domácího odborníka Jaroslava Nenadála Management partnerství s dodavateli. Nové perspektivy firemního nakupování (nakladatelství Management Press, brož., 328 str., doporučená cena 480 Kč) proto seznamuje se všemi hlavními procesy budování tzv. programů partnerství s dodavateli i s vhodnými metodami a nástroji jejich rozvoje (hodnocení a výběr vhodných dodavatelů, společné plánování s dodavateli, posuzování vyzrálosti managementu u dodavatelů, ověřování shody dodávek, hodnocení výkonnosti dodavatelů, neustálé zlepšování dodavatelů aj.) a přináší řadu konkrétních případových studií, na nichž jsou ilustrovány příklady dobré i špatné praxe. Ukazuje, že princip partnerství s dodavateli je jedním ze základních principů moderního managementu a že nová kvalita těchto vztahů je pro organizace, které se vydaly na cestu podnikatelské excelence a chtějí uspokojovat potřeby a přání zákazníků i požadavky regulačních orgánů, naprostou nezbytností.

     Je zcela zřejmé, že v těchto souvislostech nejde jen o pouhé procesy nákupu a o výlučnou oblast zájmu pracovníků útvarů zásobování a že budování a rozvoj partnerství s dodavateli musí být záležitostí všech skupin manažerů, včetně členů vrcholových vedení organizací, pokud tyto organizace mají být dlouhodobě úspěšné. O výsledné schopnosti uspokojovat požadavky zákazníků i legislativy totiž často rozhoduje již kvalita nakupovaných vstupů. A ta je přímo úměrná kvalitě vztahů s dodavateli.

     Kniha je proto určena vedoucím pracovníkům organizací všech typů (výrobních, poskytujících služby i organizací v oblasti veřejného sektoru), kteří se podílejí na rozvoji systémů managementu, především pak tzv. představitelům managementu pro systémy managementu, manažerům v oblasti prodeje a nákupu, manažerům jakosti, resp. vedoucím pracovníkům dalších funkčních oblastí.

Jaroslav Nenadál (nar. 1946) se více než 30 let profesně orientuje na problematiku managementu jakosti. Nejprve se věnoval rozvoji metodik sledování a vyhodnocování nákladů vztahujících se k jakosti, aby se v dalších letech  zabýval systémovými přístupy k managementu jakosti.

     Od r. 1970 do r. 1974 pracoval jako technolog ve výrobním podniku, poté jako výzkumný pracovník a odborný asistent na katedře průmyslového inženýrství VŠDS v Žilině. V r. 1993 nastoupil jako vedoucí katedry kontroly a řízení jakosti na VŠB-Technickou univerzitu v Ostravě, kde pedagogicky působí dodnes. V r. 1994 se habilitoval na TU Košice v oboru kvalita produkce a bezpečnost technických systémů a v r. 1998 byl jmenován profesorem v oboru řízení jakosti.

     Je členem České společnosti pro jakost a od r. 1995 také vedoucím certifikačního orgánu pro certifikaci osob ACM DTO v Ostravě. VŠB-TU Ostrava zastupuje u Evropské nadace pro management jakosti (EFQM) v Bruselu. Jako lektor působí i v rámci Slovenské spoločnosti pre kvalitu. Je také řešitelem a spoluřešitelem mnoha projektů orientovaných na rozvoj systémů managementu jakosti, včetně několika evropských projektů Leonardo da Vinci.

     Je autorem nebo spoluautorem 17 knižních monografií a více než 180 odborných článků a příspěvků v časopisech a sbornících konferencí, vesměs orientovaných na problematiku rozvoje moderních systémů managementu jakosti, aplikace různých metod a nástrojů managementu jakosti apod.

     Přehled o dalších knihách nakladatelství Management Press v tematické oblasti podnikového managementu tento výpis.

Ke stažení

PDF Ukázka.PDF

Uživatelské hodnocení

V současné době nejsou vytvořena žádná uživatelská hodnocení.

Vaše hodnocení

Uživatelskou recenzi mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé

 Přihlásit
NAPIŠTE NÁM