EN

Měření v systémech managementu jakosti

Jaroslav Nenadál


Kniha významného domácího odborníka a pedagoga prezentuje možné přístupy, metody a nástroje pro vybraná systémová měření v managementu jakosti, a to i v souvislosti nových norem souboru ISO 9000:2000. Každá z kapitol druhého vydání knihy (Měření spokojenosti a loajality zákazníků, Měření výkonnosti konkurence - benchmarking, Finanční měření v systémech managementu jakosti, Měření výkonnosti procesů ad.) je doplněna o nové poznatky a zkušenosti a –

Detailní informace

Žánr management
Jazyk čeština
Počet stran 336
EAN 8072611100
Datum vydání 01.01.2004
Věk od 0
Formát 165x235 mm
Nakladatelství MANAGEMENT PRESS
Typ Kniha
Vazba brožovaná lepená

V posledních letech výrazně stoupá zájem manažerů o nové typy systémových měření. Tento trend byl vyvolán jednak zveřejněním popisu „modelu excelence“ Evropské nadace pro management jakosti (EFQM) v roce 1999, jednak vydáním nového souboru norem ISO 9000:2000, které definují požadavky na systémy managementu jakosti a zvláště doporučení na systematické využívání těchto jednoznačně netechnických měření. Organizace však dosud nejsou na taková systémová měření připraveny ani po stránce odborné způsobilosti zaměstnanců, ani s ohledem na tvorbu metodik po tato měření.

Cílem knihy předního domácího odborníka a pedagoga Jaroslava Nenadále Měření v systémech managementu jakosti, jejíž druhé doplněné vydání připravilo nakladatelství Management Press (brož., 336 str., doporučená cena 440 Kč), je poskytnout všem manažerům, poradcům, auditorům, ale i studentům vysokých škol návody, jak systémová měření v praxi realizovat a jak nakládat se získanými daty v zájmu dalšího rozvoje systémů managementu jakosti.

V úvodních kapitolách knihy jsou vysvětleny základní principy moderních systémů managementu jakosti, pojem a obsah měření v těchto systémech a požadavky na systémy managementu jakosti v kontextu nových norem ISO 9000:2000, resp. podle „modelu excelence“ EFQM. 

Podstatná část knihy je věnována problematice vybraných systémových měření a postupům měření spokojenosti a loajality externích zákazníků, včetně netradičního zkoumání hodnoty pro zákazníka. Analýzy hodnoty pro zákazníka je možné využít i pro porovnávání vlastní výkonnosti s vybranými partnery či konkurenty, tj. k benchmarkingu. Jeho principům, postupům i etickým pravidlům patří další kapitola knihy. Některé nové pohledy na finanční analýzy v managementu jakosti jsou prezentovány zejména s ohledem na potřebu hledání příležitosti ke snižování ztrát. Pozornost je rovněž věnována některým aspektům měření výkonnosti různých procesů probíhajících uvnitř organizací a sebehodnocení, tedy měření vyzrálosti manažerských systémů. V závěrečných kapitolách jsou uvedeny zásady měření výkonnosti systémů managementu jakosti a jsou naznačeny způsoby využití údajů ze systémových měření pro objektivizaci rozhodovacích procesů na úrovni vrcholového vedení.

Autor objasňuje nejen teoretické souvislosti a zásady systémových měření, ale zejména to, proč a jak tato měření v organizacích aplikovat. Jeho kniha má proto všechny předpoklady k tomu, aby se stala užitečnou pomůckou pro ty, kteří se zabývají managementem jakosti, popř. podnikovým managementem vůbec.

V porovnání s prvním vydáním přináší toto druhé doplněné vydání mimo jiné zejména úplný popis nejnovější verze „modelu excelence“ EFQM z roku 2003, včetně definice základních principů „excelence“, některé nové poznatky o přístupech a technikách sebehodnocení organizací a také nové zkušenosti z procesů měření spokojenosti a loajality externích zákazníků, měření výdajů vztahujících se k jakosti a měření výkonnosti procesů.

(e)

Jaroslav Nenadál (nar. 1946) se specializuje na problematiku zabezpečování a řízení jakosti. Od prvotní orientace na ekonomické aspekty jakosti se jeho zájem postupně rozšířil i na další oblasti managementu jakosti.

Do konce roku 1992 působil jako docent na katedře průmyslového inženýrství VŠDS v Žilině. V roce 1993 nastoupil na katedru kontroly a řízení jakosti VŠB-TU v Ostravě, kde jako vedoucí katedry působí dodnes. V roce 1994 se habilitoval na TU Košice v oboru kvality produkce a bezpečnosti technických systémů a v roce 1998 byl jmenován profesorem v oboru řízení jakosti.

Prof. Nenadál je členem České společnosti pro jakost, vedoucím certifikačního orgánu pro certifikaci personálu ACM DTO a zástupcem VŠB-TU Ostrava u Evropské nadace pro management jakosti (EFQM) v Bruselu. Je vyhledávaným lektorem pro oblast rozvoje systémů managementu jakosti, spolupracuje s řadou českých a slovenských organizací a vysokých škol. Je autorem či spoluautorem 11 knižních monografií a více než 170 odborných článků v časopisech a sbornících.

Vybírejte z nabídky knih nakladatelství Management Press v tematické oblasti podnikového managementu.

Hodnocení čtenářů

V současné době nejsou vytvořena žádná uživatelská hodnocení.

Vaše hodnocení

Uživatelskou recenzi mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé

 Přihlásit
NAPIŠTE NÁM