EN

Knižní festival ✨ S kódem FESTIVAL sleva 20 % na vše

Management genderových vztahů

Postavení žen a mužů v organizaci

Karel Pavlica, Alena Křížková


Cílem publikace je začlenit problematiku vztahů mezi ženami a muži do teorie a praxe řízení organizací. Management genderových vztahů je v tomto kontextu definován jako disciplína, která je strategicky orientována na utváření a řízení organizací v souladu s principy rovnosti obou pohlaví. Vymezuje pojem genderově integrované organizace, metodiku jejího formování a vliv širšího kulturního prostředí na genderové vztahy, včetně možností uplatnění žen v mana

Detailní informace

Žánr management
Jazyk čeština
Počet stran 156
EAN 8072611178
Datum vydání 01.01.2004
Věk od 0
Formát 165x235 mm
Nakladatelství MANAGEMENT PRESS
Typ Kniha
Vazba brožovaná lepená

Muže a ženy se od dětství učíme vnímat jako vzájemně se doplňující protipóly s odlišnými úkoly a kompetencemi jak v oblasti rodinného života, tak ve sféře práce. Tyto rozdíly a odlišnosti přitom většina z nás chápe jako přirozené, a proto o nich ani o případných genderových nerovnostech nediskutuje. Zahraniční zkušenosti i vlastní výzkumy autorů ovšem ukazují, že řešení otázek spojených s postavením, uplatněním a vzájemnými vztahy žen a mužů má pro organizace i pro společnost jako celek zásadní strategický význam. Podniky, které genderovou problematiku ignorují, se chovají nejen zastarale, ale také „hloupě“ – plýtvají svým „lidským kapitálem“ a ohrožují svou budoucnost na globálním trhu. V zemích EU se totiž odstraňování diskriminace na základě pohlaví stalo respektovanou a právně i prakticky široce zakotvenou normou.

     Kniha Management genderových vztahů Aleny Křížkové a Karla Pavlici s podtitulem Postavení žen a mužů v organizaci (nakladatelství Management Press, brož., 156 str., doporučená cena 270 Kč) představuje první český pokus o ucelené uchopení problematiky genderových vztahů v organizacích.  Jejím cílem je jednak vymezení a objasnění otázek, kterými se management genderových vztahů zabývá, jednak rozvoj a stimulace genderové citlivosti a povědomí čtenářů. Z toho důvodu jsou jednotlivé kapitoly ukončeny návody na praktická cvičení použitelná v podnikových i vysokoškolských výcvikových a vzdělávacích programech.

     Kniha je členěna do pěti kapitol, v nichž  čtenáři mimo jiné naleznou odpověď na následující okruhy otázek:

- Proč je genderová problematika do managementu začleněná, jakými mýty je její studium opředeno a jakými problémy se management genderových vztahů zabývá.

- Co je to genderově integrovaná organizace, jakou má kulturu a jak lze využít metodu benchmarkingu genderových vztahů při jejím utváření.

- Jaké stereotypy a předsudky ovlivňují proces socializace mužských a ženských rolí a k jakým formám genderových nerovností a diskriminace ve společnosti a v organizacích nejčastěji dochází.

- S jakými překážkami a problémy se setkávají ženy, které se rozhodnou pro manažerskou kariéru a jak svou situaci vnímají české manažerky.

- Jak lze pracovníky a pracovnice postupně učit novým formám uspořádání genderových vztahů.

- Jak mohou ambiciózní ženy pracovat na rozvoji svého manažerského potenciálu. 

     Kniha je určena personalistům a personalistkám, manažerům a manažerkám, vysokoškolským studentům a studentkám i všem mužům a ženám, kteří se zabývají otázkou efektivního skloubení úspěšné pracovní kariéry a uspokojivého rodinného života.

(rd)

Alena Křížková vystudovala sociologii na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde v současnosti v  rámci studia PhD. pracuje na tématu Životní strategie žen a mužů v české podnikatelské sféře a přednáší na téma Gender a trh práce. Je vědeckou pracovnicí a zastupující vedoucí oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR. Zabývá se genderovými vztahy na trhu práce, v rodině, organizacích a managementu, problematikou rovných příležitostí mužů a žen a občanské participace žen v souvislosti se vstupem do EU. Je řešitelkou několika výzkumných projektů: Výzkum veřejného mínění o postavení žen na trhu práce (MPSV 2003), Profese ženy a rodinné soužití (GA ČR, spolu s MU Brno, 2002–2003), Životní strategie v české podnikatelské sféře (GA AV ČR 2002–2004), Analýza výskytu obtěžování žen a mužů z důvodu pohlaví a sexuálního obtěžování na pracovišti (MPSV 2004 –2005) a koordinátorkou mezinárodního projektu Constructing Supranational Political Spaces: EU, Eastern Enlargement and Women´s Agency. Je expertkou v mezinárodním projektu Network of Experts in the Fields of Employment, Social Inclusion and Gender Equality Issues (Manchester University, European Commission).

Karel Pavlica působí na katedře psychologie a sociologie řízení VŠE v Praze a dále jako vedoucí katedry managementu a společenských věd Škoda Auto Vysoké školy v Ml. Boleslavi. Pedagogicky aktivní je zejména v oblastech výcviku sociálních a manažerských dovedností, interkulturního managementu, podnikové kultury a metodologie sociálního výzkumu organizací. Je zapojen do různých mezinárodních vzdělávacích programů (např. CEMS, program International Business vyučovaný na VŠE). Spolupracuje s řadou manažerských škol (např. Prague International Business School, VŠEM Ústí nad Labem), poradenských a tréninkových firem (např. Top Consulting, Contrast Consulting) i výrobních podniků (např. Foxconn Pardubice). Výzkumně se dlouhodobě orientuje na studium různých aspektů a manažerských souvislostí české kultury. Problematikou genderových vztahů a diversity v organizacích se systematicky zabývá od roku 2000. Je autorem či spoluautorem mnoha odborných publikací a učebnic.

Hodnocení čtenářů

V současné době nejsou vytvořena žádná uživatelská hodnocení.

Vaše hodnocení

Uživatelskou recenzi mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé

 Přihlásit
NAPIŠTE NÁM