EN

Řízení lidských zdrojů

Základy moderní personalistiky

Josef Koubek


Nový dotisk 4. vydání osvědčené příručky pro podnikovou praxi a vysokoškolské učebnice tematicky pokrývá všechny úlohy personalistiky ve firmě, a navíc byla do knihy nově zaměřena aktuální témata, jako jsou koncepce intelektuálního a lidského kapitálu, problematika řízení talentů či pojetí pracovních rolí. Text kapitol více respektuje stále šířeji uplatňovanou koncepci řízení pracovního výkonu, nově se objevuje koncepce tzv. celkové odměny a odměňování podle přínosu.

Detailní informace

Jazyk čeština
Počet stran 400
EAN 9788072611683
Datum vydání 01.01.2012
Věk od 0
Formát 165x235 mm
Nakladatelství MANAGEMENT PRESS
Hmotnost 0,725
Typ Kniha
Vazba vázaná s laminovaným potahem

V současné době již nikdo nepochybuje o tom, že úspěšnost organizací závisí na lidech a že jejich řízení rozhoduje nejen o tom, zda organizace uspěje, ale zda vůbec v turbulentních podmínkách současného světa přežije.

Zvládnout na dobré úrovni personální práci – to je i nadále velmi aktuální úkol naší současné podnikové praxe. Svědčí o tom i neutuchající zájem čtenářů o knihu Josefa Koubka Řízení lidských zdrojů (podtitul: Základy moderní personalistiky), který potvrzuje i nový dotisk jejího 4. rozšířeného a doplněného vydání v nakladatelství Management Press (váz., 400 str., doporučená cena 489 Kč).

Autor při její přípravě využil bohatých zkušeností nejen z praxe našich podniků a svého působení na katedře personalistiky VŠE v Praze, ale zejména poznatků z řady svých zahraničních stáží a úkolů, na kterých se podílí v rámci mezinárodních projektů.

Kniha se opírá o moderní koncepci personalistiky, jak se uplatňuje ve vyspělých zemích s rozvinutou tržní ekonomikou. V této koncepci je řízení lidských zdrojů považováno za jádro a nejdůležitější oblast celého podnikového řízení a pracovní síly jsou sledovány nejen ve všech souvislostech jejich působení v pracovním procesu, ale i z hlediska vnějších faktorů, které je ovlivňují. Zvyšuje se tak zájem o populační vývoj, trh práce, hodnotové orientace lidí, jejich sociální rozvoj a životní způsob, legislativu apod. Řízení lidských zdrojů se stává integrální součástí každodenní práce všech vedoucích, metodicky řízené a usměrňované personálním útvarem, jehož význam a postavení v podnikové hierarchii významně stoupá.

V případě 4. vydání jde o podstatně přepracovaný a doplněný text, do něhož byly zahrnuty nejnovější poznatky a praktické zkušenosti v oboru. Nově byly do knihy zařazeny takové oblasti řízení lidských zdrojů, jako je v současnosti široce diskutované pojetí intelektuálního a lidského kapitálu, problematika řízení talentů, pojetí pracovních rolí, které pozvolna vytlačují tradiční pracovní místa, text jednotlivých kapitol více respektuje stále šířeji uplatňovanou koncepci řízení pracovního výkonu, nově se objevuje koncepce tzv. celkové odměny a novinka v odměňování, jakou je odměňování podle přínosu. Nově byly také zařazeny, popřípadě aktualizovány některé příklady z praxe, především příklady vycházející z výsledku průzkumů uskutečněných v rámci The Cranfield Project on European Human Resource Management.

Úkolům řízení lidských zdrojů v podniku, postavení personálního útvaru, jeho organizačnímu uspořádání a žádoucímu profilu personalisty je věnována první kapitola knihy. Čtenář se zde také seznámí s problémem formování personální politiky a personální strategie firmy, z které musí dlouhodobě úspěšná personální práce vycházet.

Vytváření a analýza pracovních míst je tématem následující kapitoly. Je to svým způsobem klíčová personální činnost, jejíž kvalita rozhoduje o efektivním vykonávání práce v organizaci, o spokojenosti pracovníků s vykonávanou prací a v neposlední řadě o vykonávání mnoha dalších personálních činností i o úspěšnosti personální práce v organizaci vůbec.

Otázkou, jaké pracovníky bude podnik potřebovat, kdy je bude potřebovat a jak by měl řešit rozdíl mezi současným stavem a budoucími požadavky, se zabývá kapitola o personálním plánování. Obsahuje podrobné postupy využitelné pro odhad potřeby pracovních sil, odhad pokrytí této potřeby, zpracování plánů následnictví a plánů kariérové dráhy a jejich konkrétní ukázky, které mohou být pro personalisty dobrou inspirací.

Největší pozornost autor věnuje klasickým personálním činnostem, jako je získávání, výběr, přijímání, rozmisťování pracovníků, jejich orientace, vzdělávání a hodnocení. V této části knihy najdeme odpovědi na mnoho zcela konkrétních otázek. Kromě výstižného a podrobného popisu používaných metod se zájemce dozví, jak připravit strukturovaný a nestrukturovaný pohovor nebo tzv. assessment center, kdy používat psychologické testy a jakou váhu jim přikládat, co má obsahovat orientační balíček, jak sdělit pracovníkům výsledky hodnocení a vyvarovat se chyb, jak hodnotit účinnost vzdělávacích programů apod.

Uživatelé najdou v knize také řadu informací o problematice odměňování, pracovních vztahů, péče o pracovníky a personálním informačním systému s doporučenými konkrétními sledovanými údaji. Velmi užitečnou součástí knihy je podrobný seznam literatury a věcný rejstřík.

Autorovi se podařilo vytvořit dílo, které čtenáře nejen poučí, ale i upoutá a inspiruje. Nejcennějším přínosem publikace je její praktické zaměření, skutečnost, že ukazuje nejen to, co by se mělo v rámci personální práce dělat, ale také to, jak by se to mělo dělat. Proto i nové vydání knihy odborná veřejnost – personalisté, manažeři i vysokoškolští studenti a pedagogové – zcela jistě uvítá a ocení.

Ke stažení

PDF Ukázka.PDF

Hodnocení čtenářů

V současné době nejsou vytvořena žádná uživatelská hodnocení.

Vaše hodnocení

Uživatelskou recenzi mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé

 Přihlásit
NAPIŠTE NÁM