EN

Karel Pošíval

Karel Pošíval

Karel Pošíval

Karel Pošíval pracuje od roku 2001 u pražské policie. Začínal na místním oddělení ve čtvrtém pražském obvodě, pokračoval na oddělení hlídkové služby, odkud přešel k zásahové jednotce. Tady získal specializaci policejní vyjednavač. Tuto specializaci vykonává 17 let. V posledních letech řídí a metodicky vede tým pražských policejních vyjednavačů, což je jeho hlavní pracovní náplň. Pořádá pravidelné semináře pro policisty i zájemce z civilního sektoru v oblasti krizové komunikace a vyjednávání. Jeho snahou je lidem předat principy, které mají zásadní podíl na tom, že jsou policejní vyjednavači úspěšní při řešení krizových situací, jako jsou případy sebevražedného jednání, zadržování rukojmí nebo barikádové situace. Principy, které vycházejí z respektu, úcty, klidu, zájmu o druhého, trpělivosti a flexibility.


NAPIŠTE NÁM