Veronika Černušková | Albatrosmedia.cz
EN

Veronika Černušková

Mgr. Veronika Černušková, Ph.D., se zabývá řeckou patristickou literaturou, zejména dílem Klementa Alexandrijského. Další oblastí jejího bádání je Septuaginta. Vyučuje novozákonní řečtinu a latinu na CMTF UP v Olomouci.

NAPIŠTE NÁM