EN

To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku

Peter F. Drucker


Kniha nejvýznamnějšího představitele moderního světového managementu přináší to nejpodstatnější a nejlepší z jeho bohatého celoživotního díla. Toto Druckerovo "ohlédnutí do budoucnosti" pojmenovává základní východiska a principy managementu a jeho úkoly, problémy, výzvy a příležitosti, takže všem profesionálům dává do rukou spolehlivý nástroj, který jim umožní čelit novým nárokům ekonomického a společenského vývoje.

Detailní informace

Jazyk čeština
Původní název Essencial Drucker
Počet stran 304
EAN 9788072612420
Datum vydání 01.01.2012
Věk od 0
Formát 165x235 mm
Nakladatelství MANAGEMENT PRESS
Hmotnost 0,515
Typ Kniha

Nové vydání knihy Petera F. Druckera To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku (nakl. Management Press, brož., 304 str., doporučená cena 499 Kč, cena při nákupu u nás 399 Kč, z angl. originálu ji přeložil Pavel Medek) je reprezentativním výběrem z autorovy více než šedesátileté myšlenkové tvorby a publikační činnosti v oboru managementu. Jejích dvacet šest kapitol na téma management v organizacích, jedinec a management a management v současné společnosti shrnuje základní východiska a principy managementu, jeho problémy, úkoly a příležitosti, a poskytuje tak manažerům, vedoucím představitelům organizací všech typů a dalším odborným pracovníkům spolehlivý nástroj, jak čelit zítřejším nárokům ekonomického a společenského vývoje. Méně zkušenějšímu čtenáři může toto Druckerovo „ohlédnutí do budoucnosti“ posloužit jako ideální – protože konzistentní, ucelený a přehledný – úvod do studia managementu i do případného dalšího hlubšího a podrobnějšího studia celého jeho díla.

     České vydání své knihy Peter F. Drucker věnoval „...mužům a ženám v dnešních českých podnicích a průmyslových odvětvích, lidem, kteří“ – jak je přesvědčen – „vrátí české ekonomice a českým podnikům onu vedoucí roli, kterou hrály ještě před několika málo desetiletími.“

     Peter F. Drucker je dnes všeobecně a právem považován za člověka, který jako první systematicky vymezil a popsal místo a funkce managementu v moderní institucionální společnosti a jasnozřivě vyjádřil i jeho nezbytné vývojové proměny. Jako první upozornil na skutečnost, že se nacházíme na prahu „společnosti znalostí“, v níž budeme muset od základů transformovat zaměření svých pracovních činností i způsoby, kterými jsou organizovány. Právě v této souvislosti a v tomto smyslu Drucker hovoří o postkapitalistické společnosti – totiž jako o společnosti, v níž klíčovým ekonomickým zdrojem přestává být kapitál a stávají se jím produktivně aplikované znalosti.

     Velice často bývá citována Druckerova definice podniku, resp. toho, co by měl podnik dělat, co je jeho nejvlastnějším účelem: „Účelem existence podniku je vytvářet zákazníky.“ Ano, jeho prvořadými úkoly tak jsou inovace a marketing. A právě těmto tématům – zdrojům inovačních aktivit, podněcování podnikatelského ducha a tržní orientace v organizacích, nalézání optimální rovnováhy mezi tvořivou inovačností a potřebou racionální organizovanosti podnikových činností – Druckerova kniha věnuje pozornost vskutku mimořádnou, neboť „nejvýznamnější příčinou krachu nových podnikatelských projektů bývá jejich nekompetentní řízení“.

     Kniha To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku samozřejmě připomíná i některé další již proslulé Druckerovy principy podnikového managementu (např. význam struktury, bytostnou potřebu podněcovat různost názorů ve vrcholových vedeních podniků) a hodnoty (zaměstnavatelé či šéfové musí spíše vést než řídit, předmětem soustředěného zájmu musí být především pracovní úkoly, nikoli lidé, kteří je organizují, aj.). Jedno ze zdánlivě radikálních a paradoxních Druckerových stanovisek – „manažer je spíše sloužícím“ – výstižně vyjadřuje, že skutečnými „pány“ podnikového prostředí jsou organizace, jež musí být řízeny, práce, kterou je třeba udělat, budování skutečně efektivní organizace...

     Nová Druckerova kniha dokumentuje, že Peter Drucker byl také prvním myslitelem dvacátého století, který si uvědomil, že podnikový management a management neziskových organizací mají mnoho společného a že oba typy organizací jsou pro zdravý rozvoj každé společnosti stejně nezbytné. Stejně tak pochopil, že výkon manažerské profese má i svou sociální funkci a že sociální funkci a odpovědnost mají i podniky...

     A co zejména nelze při četbě Druckerových textů přehlédnout, je obrovský vliv, kterým Peter F. Drucker působil a působí na jiné autory a jejich pojednání o managementu – ať už jej citují nebo ne, ať už se k němu obdivně hlásí či nikoli, ať už mu vyslovují či nevyslovují poděkování za myšlenkovou inspiraci. Často jsou prostě jen shrnutím nebo rozpracováním Druckerových základních koncepcí nebo – jak to vyjádřil Th. Levitt – „jen poznámkami pod čarou k tomu, co napsal Drucker“.

     Po tomto „výboru z Druckera“, který ovšem působí překvapivě celistvým dojmem (a jejž pořídil na přání vydavatele Peter Drucker osobně),  by tak jistě měl sáhnout každý, kdo se vážně zabývá managementem, a to jak podnikovým, tak i managementem neziskových organizací, každý, kdo má vážný zájem o sebeřízení, osobní růst a rozvoj, ať již působí jako manažer nebo je odborníkem jiné vysoce kvalifikované profese. Zatímco pro zasvěcenější znalce Druckerova díla a zkušenější praktiky bude užitečným „opakováním“, méně obeznámeným čtenářům poskytne znamenitý úvod jak do managementu, tak i do dalšího studia Druckerova díla.

(e)

Další tituly volné ediční řady Knihovna světového managementu přibližuje tento výpis.

PETER F. DRUCKER (nar. r. 1909 ve Vídni, zemř. r.  2005 v kalifornském Claremontu). Vzdělání získal v Rakousku, Anglii a Německu, praktické zkušenosti sbíral nejprve u vývozní firmy v Hamburku a později v jedné malé bance ve Frankfurtu n. M., kde také působil jako novinář a zahraniční korespondent a kde získal doktorát z veřejného a mezinárodního práva. Později pracoval jako ekonom pro jednu mezinárodní banku v Londýně a v roce 1937 se trvale usadil ve Spojených státech, kde mu také o dva roky později vyšla první kniha.

     Peter Drucker je faktickým zakladatelem moderního managementu, propracoval či předznamenal většinu relevantních teorií managementu posledních šedesáti let. Jeho knihy o managementu se staly světovými bestsellery a byly přeloženy do mnoha desítek jazyků. Je také autorem významných ekonomických, politologických a sociologických studií, poutavé autobiografie, dvou románů a několika svazků esejů. Byl častým a dlouholetým přispěvatelem mnoha prestižních magazínů a odborných časopisů.

     Peter Drucker byl jedním z nejuznávanějších a nejvyhledávanějších poradců v oboru managementu. Spolupracoval s mnoha významnými firmami z celého světa, s vládními agenturami ve Spojených státech, Kanadě a Japonsku stejně jako s mnoha dalšími institucemi neziskového sektoru. Znamenitá byla i jeho pedagogická kariéra. Od roku 1942 působil jako profesor politologie a filosofie na Bennington College ve státě Vermont, později pak více než dvacet let jako profesor managementu na Graduate School of Business Newyorské univerzity. Od roku 1971 byl profesorem sociálních věd a managementu na Claremont Graduate School of Management v Kalifornii, která od roku 1987 nese jeho jméno.

     Peter Drucker byl členem řady národních i mezinárodních odborných a učených společností, jeho dílo bylo oceněno mnoha čestnými doktoráty (univerzitami v Anglii, Belgii, Japonsku, Španělsku a Švýcarsku – a také pražskou VŠE ). Byl držitelem rakouských a japonských státních vyznamenání, v červenci 2002 převzal z rukou prezidenta Spojených států nejvyšší občanské vyznamenání USA – medaili Svobody – za svůj celoživotní přínos k rozvoji občanské společnosti.

Ke stažení

PDF Ukázka.PDF

Další tituly z řady "Knihovna světového managementu"

Hodnocení čtenářů

V současné době nejsou vytvořena žádná uživatelská hodnocení.

Vaše hodnocení

Uživatelskou recenzi mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé

 Přihlásit
NAPIŠTE NÁM