EN

Management Press vydává zásadní monografie domácích autorů a představitelů světového managementu a jiné odborné publikace včetně učebnic, jež nacházejí využití v různých formách manažerské přípravy, ve specializovaných kursech a při vysokoškolské výuce, zejména na ekonomických fakultách.

V nabídce nakladatelství  naleznete také tematické publikace určené zvláště pracovníkům podnikových vedení i samostatným podnikatelům, které jim pomáhají orientovat se v klíčových otázkách a v jednotlivých funkčních oblastech podnikatelské a manažerské praxe (např. marketing, reklama, prodej, finance, výroba, personalistika apod.) Vedle těchto publikací také příručky podporující rozvoj specifických manažerských dovedností. Ty se dobře uplatňují i ve vzdělávacích programech pro širší veřejnost (komunikační dovednosti, rétorika, vyjednávání, koučování, budování týmů apod.), vyhledávají je také lidé, kteří usilují o rozvoj vlastní osobnosti a svůj profesionální růst samostatně.

NAPIŠTE NÁM