Facebook Albatros Media
Twitter Albatros Media
Instagram Albatros Media

English

Česky

košík
Nákupní košík: 0 položek za 0 Kč

Aktualita - 01.10.2012

Šmoulové - pravidla soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE TIPOVAČKA - ŠMOULOVÉ


Tato pravidla soutěže „TIPOVAČKA - ŠMOULOVÉ ” (dále jen pravidla) jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům a soutěžícím.


I.
Pořadatel soutěže

Odstavec 1: Pořadatelem soutěže Tipovačka Šmoulové (dále jen „Soutěž“) je společnost Albatros Media. a.s., se sídlem: Na Pankráci 30/1618, 140 00 Praha 4, IČO: 28377141, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14206 (dále jen „Pořadatel“) .


II.
Termín soutěže a rozsah

Odstavec 1: Soutěž probíhá od 1. 10. 2012 do 30. 11. 2012 včetně.

Odstavec 2: Soutěž vč. distribuce výher probíhá na území České republiky.


III.
Podmínky účasti v soutěži

Odstavec 1: Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba samostatně, s trvalým bydlištěm nebo dlouhodobým pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky, s výjimkou osob dle odstavce 2 bodu III. těchto Pravidel, soutěžící je vždy osoba, která odevzdá soutěžní kupón na soutěžní otázku u knihkupců zapojených do soutěže.


Odstavec 2: Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, a všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i osoby s Pořadatelem či v rámci této Soutěže spolupracující.


IV.
Pravidla soutěže

Odstavec 1: Soutěžící prostřednictvím soutěžních kupónu odpovídá na tipovací otázku – Kolik výtisků knížky Muzeum – v knize Šmoulové a jejich svět se prodá od 1. 10. do 30. 11. 2012. Soutěžní kupóny jsou umístěny ve spolupracujících knihkupectvích.

Odstavec 2: Opakovaná účast i výhra v Soutěži je dle těchto Pravidel omezena pouze tím, že jeden hráč může vyhrát pouze jednu výhru.


V.
Mechanismus určení výherců v soutěži

Odstavec 1: Výherci soutěže budou určeni a zveřejněni nejpozději do 31. 12. 2012, a to v knihkupectví, ve kterém soutěž probíhala.

Odstavec 2: Výhercem se stává 1 (slovy jeden) soutěžící, jehož tip bude nejblíže skutečnému číslu prodaných výtisků knihy v celé síti knihkupectví na území ČR. V případě, že se setkají dva stejné tipy, výherním se stává ten, který byl odevzdán dříve.

VI.
Výhry, jejich výběr a předání


Odstavec 1: Výhrou se pro účely této Soutěže rozumí:

Balíček „Šmoulích produktů“, který se bude skládat z mixu následujících produktů:
puzzle Šmoulové, hra Gargamelova past, pexeso Šmoulové, plyšový šmoula 20 cm, cena plastový domeček Šmoulové houbička, plastová figurka Šmoulové blistr. V každém knihkupectví bude směs produktů obsažených v balíčku jiná dle předmětů uvedených výše.

V rámci této Soutěže bude určen celkem jeden výherce v rámci každého knihkupectví, ve kterém soutěž probíhala. Výherci obdrží výše specifikované výhry, které jim budou předány v místě akce okamžitě po řádném splnění všech podmínek akce.


Odstavec 2: Výhry v Soutěži budou výhercům předány po předchozí dohodě se zástupci Pořadatele, nejpozději však do 31. 1.2013.


Odstavec 3: Pořadatel si vyhrazuje právo na využití nevydaných cen (cen, které nejsou převzaty určenými výherci do 31. 1.2013) pro své další marketingové či obchodní potřeby.


VII.
Odpovědnost Pořadatele za průběh soutěže


Odstavec 1: Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním Soutěže, a to včetně jejího přerušení, odvolání, předčasného ukončení či úpravy jejích Pravidel, a to i v průběhu Soutěže.

Odstavec 2: Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění, či nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry v soutěži. Výhru nezískají účastníci, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro účast v soutěži.


Odstavec 3: Na výhry ze Soutěže neexistuje právní nárok – výhry nelze nárokovat soudní cestou, nárok na výhru nelze převést na jinou osobu. Hodnotu výhry nelze vyplatit v hotovosti.

Odstavec 4:Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užíváním výher.


Odstavec 3: Odevzdáním odpovědi na soutěžní otázku dává každý soutěžící (resp. účastník Soutěže) Pořadateli souhlas ke zpracování osobních údajů, obsažených v písemné formě v jeho soutěžním tipovacím dotazníku (dále jen „údaje“) za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu Soutěže, resp. za účelem předání či zaslání ceny, a dále po dobu 5 let od udělení souhlasu pro marketingové účely Pořadatele. Účastí v soutěži poskytuje soutěžící Pořadateli výslovný souhlas s užitím jeho poskytnutého jména, příjmení, adresy, event. obrazového či obrazově-zvukového záznamu osoby soutěžícího ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele. Pořadatel se zavazuje využít případného obrazového či obrazově-zvukového záznamu soutěžícího – výherce – spolu s uvedením jeho jména a příjmení toliko v souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců, současně je soutěžícímu – výherci garantováno, že záznamy nebudou použity v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Soutěžící, který poskytl Pořadateli svoje osobní údaje, má právo na přístup k těmto osobním údajům a další práva dle ust. § 21 zákona číslo 101/2000 Sb., v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel porušují své zákonné povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. V případě, bude-li soutěžící požadovat likvidaci jím poskytnutých osobních údajů před vyhlášením výherců soutěže, je Pořadatel oprávněn tohoto soutěžícího ze soutěže vyloučit.


VIII.
Závěrečná ustanovení

Odstavec 1: Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná úplná a platná.


Odstavec 2: Účast v Soutěži je dobrovolná a soutěžící svojí účastí v soutěži vyjadřuje svůj výslovný souhlas s jejími Pravidly.


Odstavec 3: Úplná a platná pravidla Soutěže jsou po celou dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce Pořadatele (www.albatrosmedia.cz) a zároveň uložena v písemné podobě na adrese organizátora soutěže.

PřihlášeníNová registrace
Zaslat zapomenuté heslo
Aktuality
Akční nabídka e-shopu
Zelená linka - volejte zdarma

zeleny telefon

linka
Informace a objednávky pro koncové zákazníky

Slevové programy
Naše nakladatelství
Novinky na váš e-mail

© Albatros Media a.s.

Tento e-shop je určen pro prodej knih koncovým zákazníkům společnosti Albatros Media a.s., neslouží pro prodej knihkupcům a dalším obchodním partnerům společnosti.

Veškeré nabízené akce a slevy platí pouze při objednání v tomto e-shopu.

Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.

RSS novinky  Rss novinky

RSS aktuality  Rss aktuality

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací