Facebook Albatros Media
Twitter Albatros Media
Instagram Albatros Media

English

Česky

Hobby
košík
Nákupní košík: 0 položek za 0 Kč

Akční nabídka - 01.03.2016

Rozhovor s autory knihy Management osobního rozvoje

Koncem roku 2015 vyšlo druhé aktualizované a doplněné vydání monografie Management osobního rozvoje. Duševní hygiena, sebeřízení, efektivní životní styl z pera zkušeného autorského týmu VŠE v Praze pod vedením doc. Evy Bedrnové a doc. Daniely Pauknerové. Oproti prvnímu vydání, které bylo v krátké době rozebráno, přizvaly autorky do svého týmu MUDr. Kateřinu Cajthamlovou, která monografii obohatila o rady týkající se  zdravé výživy a správné životosprávy. Při příležitostí vydání této knihy jsme obě autorky požádali o krátký rozhovor:

 

Je pravda, že 1. vydání knihy bylo na titul spadající do odborné literatury rychle vyprodáno. Co vás vedlo kpřípravě dalšího vydání, vždyť na duševní hygieně či zdravém životním stylu se nemůže mnoho měnit. Nebo snad ano?

I když jde o  titul z  odborné literatury  adresně určený  poměrně malému okruhu  čtenářů,  zejména z řad  vysokoškolských  studentů , postupně se potvrdilo,  že tématika  zahrnující řadu oblastí  důležitých  z hlediska informovaného zvládnutí  většího počtu základních otázek praktického života umožňujícího  jeho optimalizaci, oslovuje mnohem  širší  okruh  lidí.   A často nejen  jedince mladé, ale  i  dospělé,  účastnící  se  různých forem celoživotního vzdělávání.  V  jeho rámci jsou podobná  témata  v různé  míře  rovněž zastoupena.  I díky tomu  byla  kniha rychle pryč.

Současně se však ukázalo, že se objevují  některé  další nové  poznatky, a tudíž i nové  prameny týkající se dílčích  oblastí v knize  zastoupených , o které lze opírat co nejkomplexnější a současně přiměřeně srozumitelný přístup k efektivnímu zvládání  záležitostí širokého spektra. Například i proto jsme v tomto druhém vydání rozšířili původně stručněji zastoupené oblasti  týkající  se zdravovědy, kde jsme přizvali  ke spolupráci MUDr. Kateřinu  Cajthamlovou.  Současně  jsme  však  zvětšili  i   rozsah sociálních  akcentů,  souvisejících  s  individuálním životem každého člověka,  a dále  knihu  doplnili některými dalšími  náměty k praktickému zvládání zastoupených oblastí. 

Je známo, že vy i celý autorský tým se zabýváte tréninkem budoucích manažerů či odborným poradenstvím voblasti osobního rozvoje. Co vaše klienty ztohoto hlediska nejvíce zajímá, nebo naopak co je nejvíce tíží? Mnoho nejen manažerů si např. stěžuje na vyhoření, stres apod.

Vzhledem k tomu, že  jednotliví  členové autorského týmu se skutečně zabývají různými oblastmi či aspekty v knize zastoupenými  a výuku častěji realizují jak tréninkovými metodami, tak ji  průběžně doplňují poradenstvím, a to na různých platformách, lze říci, že i zájem klientů se soustřeďuje  sice v různé míře, ale na  poměrně velké spektrum  záležitostí.

Věkově a studijně mladší čtenáře či  klienty  tak zajímá  především oblast  sebepoznání, sebeprosazení, uplatnění v profesi a obecně v životě a následně pak otázky komunikace a s ní spojené problémy obecně a v partnerských vztazích zvláště, případně praktických nástrojů zvládání studia, práce a času. V nespolední řadě pochopitelně i otázky životosprávy.

Dospělí čtenáři, zejména ( ale nikoli pouze) manažeři,  se  zase více zaměřují na hledání možností  komplexního řešení otázek  profesní kariéry, time managementu,  zvládání  konfliktů a stresu na pracovišti i v životě.  Efektivní životospráva je zajímá  častěji  již z hlediska chyb, jež v této oblasti udělali a které se někdy i výrazněji projevují na jejich zdraví a bylo by je případně možné aspoň zčásti eliminovat. V této souvislosti je poměrně  častý  rovněž  zájem o problematiku workholismu, mobbingu, vyhoření, případně i duševních poruch. Je to dáno  zejména  zkušenostmi, mnohdy  nepříznivými,  které v průběhu života získali  jak  na vlastní kůži,  tak i jak  se s uvedenými záležitostmi  setkali ve svém bezprostředním i vzdálenějším okolí. Zajímají se proto logicky o možnosti a případné praktické nástroje zvládání těchto náročných  osobních  a sociálních situací, a to  nejen z osobních důvodů, ale v případě manažerů častěji i proto, aby případně pomohli  svým pracovníkům v jejich zvládání. 

Jakým směrem se - podle vašeho názoru - bude osobní management osobního rozvoje do budoucna ubírat? Třeba pokud jde o time management, management diversity ale i další okruhy.

Máme za to, že problematika managementu osobního rozvoje se bude stále častěji objevovat ve  výuce  vysokých,  ale  postupně  zřejmě již i středních škol.  Mj. i proto, že se dlouhodobě potvrzuje jako užitečné, když je cílené  formování  osobnosti  dospívajících a raných dospělých  zařazeno do výchovně vzdělávacího  programu  organizovaného společností  a nezůstává  jen  na bázi náhodné volby přístupů a metod umožňujících  jim  kvalitní  prožití života. Je to důležité i  u těch, kteří se k řešení těchto záležitostí dostali již v rodinách. A ti, kteří toto štěstí neměli, o to více  potřebují  získat  poznatky umožňující jim efektivní zvládání  života a práce  již v průběhu studia a rozhodně nad rámec  zatím  častěji převažující čistě profesní přípravy.

Dílčích témat či oblastí je přitom mnoho, některé z nich jsou sice  již zastoupeny v naší knize, jejich celkový rozsah  je však  pochopitelně  mnohem větší a v souvislosti s rozvojem poznání v zastoupených vědních oborech jich  navíc stále přibývá.  Na mnohé aspekty se také přirozeně zaměřují  i dospělí čtenáři, vzhledem k tomu, že rozvoj osobnosti je proces, který prakticky nikdy nekončí.  Na knižním trhu se přitom  zatím  stále  ještě ve větší míře setkáváme spíše s publikacemi  zaměřenými  na dílčí témata,  mnohdy  bez potřebného cíleného zarámování. My bychom proto i v dalším období  chtěli  věnovat  pozornost  těm nejdůležitějším, a to ve vzájemném propojení a v co nejširším možném rozsahu.

Eva Bedrnová a Daniela Pauknerová za celý autorský tým

© Albatros Media a.s.

Tento e-shop je určen pro prodej knih koncovým zákazníkům společnosti Albatros Media a.s., neslouží pro prodej knihkupcům a dalším obchodním partnerům společnosti.

Veškeré nabízené akce a slevy platí pouze při objednání v tomto e-shopu.

Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.

RSS novinky  Rss novinky

RSS aktuality  Rss aktuality

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací